Search

உலக தரத்தில் முறையான உரிமை பெற்ற 50 இலட்சம் மியூஸிக் ட்ராக்குகள் தயார் நிலையில் !

லேகாமியூஸிக்…
பிரபல விளம்பரபட இயக்குநரான லேகாரத்ன குமார் தலைவராக இருக்கும் இந்த இசை நிறுவனம் மிகப்பெரிய சாதனைகளைப் படவுலகில் புரிந்து கொண்டிருக்கிறது.
இன்றைய கலைத்துறை வளர்ச்சியில், தொழில்நுணுக் கமுன்னேற்றத்தில் இசை விஷயத்தில் நம் திரைப்படங்களும், வெப்தொடர்களும், குறும்படங்களும், வேறுபல கலைப் படைப்புகளும் உலகத்தரத்தில் இசையைக் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசிய தேவையாகவும், காலத்தின் கட்டாயமாகவும் இருக்கிறது. இந்தச்சூழலில் அதற்கென்றே அவதாரம் எடுத்திருக்கிறது ‘லேகாமியூஸிக்’நிறுவனம்.

இந்திய திரைப்படத் துறைக்கு இதன்மூலம் நினைத்துப்பார்க்க முடியாத, மதிப்பிற்குரிய செயலை இந்த இசைக்கருவூலத்தின் மூலம் செய்கிறார் லேகா ரத்னகுமார். அதற்காகவே படவுலகம் நன்றியுடன்அவருக்குகடன்பட்டிருக்கிறது.
உலகின்புகழ்பெற்றஇசைநிறுவனங்கள்உருவாக்கிய50இலட்சம்இசைட்ராக்குகள்இந்நிறுவனத்தில்தற்போதுஇருக்கின்றன.இவைஅனைத்தும்முறைப்படிஉரிமைபெற்றவை.இவைதவிர,தொடர்ந்துபல்வேறுநாடுகளில்உள்ளஇசைநிறுவனங்கள்உருவாக்கும்இசைட்ராக்குகள்இந்நிறுவனத்தின்இசைபெட்டகத்தில்சேர்ந்துகொண்டேஇருக்கின்றன.
இந்தஇசைட்ராக்குகளைஇந்தியாவில்தயாராகும்திரைப்படங்கள்,குறும்படங்கள்,வெப்சீரியல்கள்,விளம்பரப்படங்கள்ஆகியவற்றிற்குமுறையானஉரிமைபெற்றுஅவற்றின்தயாரிப்பாளர்கள்அதற்கானதொகையைச்செலுத்திபயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
உலகநாடுகளின்இசையைஇந்தியாவின்அனைத்துமொழிகலைபடைப்புகளுக்கும்பயன்படுத்தப்படுவதற்கானஉரிமையைப்பெற்றிருக்கும்லேகாரத்னகுமார்,உலகமெங்கும்இந்தியஇசையைஅவரேஉருவாக்கிகொண்டுசெல்கிறார்.இதன்மூலம்இந்தியஇசையைஉலகநாடுகள்பலவற்றிற்கும்அறிமுகம்செய்யும்மிகப்பெரியகாரியத்தைஅவர்செய்துகொண்டிருக்கிறார்.
திரையரங்குகளில்திரையிடப்படும்திரைப்படங்கள்தவிர,வெப்உலகம்,நெட்ஃப்ளிக்ஸ்,ஸீ,அமேஸான்,முகநூல்என்றுகலைப்படைப்புகள்பல்வேறுஊடகங்களிலும்இன்றுஉருவாகிக்கொண்டிருக்கின்றன.அதனால்,இசையின்தேவைபலமடங்குகள்அதிகரித்திருக்கிறது.அந்தமாபெரும்தேவையைநூறுசதவிகிதம்நிறைவேற்றுவதற்காகஇருக்கும்நிறுவனமும்‘லேகாம்யூஸிக்’என்றுகூடகூறலாம்.இத்தகையஉயர்தரஉலகஇசைட்ராக்குகளுடன்இந்தியாவில்இருக்கும்ஒரேஇசைநிறுவனம்‘லேகாமியூஸிக்’தான்.
முறையானஉரிமைபெறாமல்,எங்கோகிடைக்கக்கூடியஇசையைதிரைப்படங்களிலோவேறுபலகலைப்படைப்புகளிலோயாராவதுபயன்படுத்தினால்,அதையூட்யூப்,முகநூல்ஆகியவைநிராகரித்துவிடுவதுடன்,அவற்றைத்தயாரிக்கும்நிறுவனத்தையேஅவற்றிலிருந்துநீக்கிவிடும்.இந்நிலைவராமல்இருக்கவேண்டுமானால்,முறைப்படிஇசைக்கானஉரிமையைப்பெற்று,அதற்கானகட்டணத்தைச்செலுத்தி,அதைதங்களின்படைப்புகளில்தயாரிப்பாளர்கள்பயன்படுத்தவேண்டும்.‘லேகாமியூஸிக்’நிறுவனத்தின்இசையைபயன்படுத்துவதுபாதுகாப்பானது…பிரச்சினைஇல்லாதது.
‘லேகாமியூஸிக்’நிறுவனம்இந்தியாவிற்கானஇசைஉரிமைபெற்றிருக்கும்இசைநிறுவனங்களில்உலகப்புகழ்பெற்றஒருநிறுவனம்‘சோனட்டான்’.ஜெர்மனியைச்சோர்ந்தஅந்நிறுவனம்உருவாக்கியஇசைட்ராக்குகள்சமீபத்தில்திரைக்குவந்தபலஹாலிவுட்திரைப்படங்களில்பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆஸ்கார்விருதுகளுக்காகபரிந்துரைசெய்யப்பட்டிருக்கும்Once upon a time in Hollywood, Ford Vs Ferrari, Spiderman, Far from Home, Rambo – Last Bloodஆகியதிரைப்படங்களிலும்,Tolkien, Hellboy, Pet Sematary, Zombieland 2: Double Tapஆகியதிரைப்படங்களிலும், ‘Sonoton’நிறுவனத்தின்இசைபயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.இவைதவிர‘Death Stranding’என்றபலவிருதுகளைப்பெற்றவீடியோகேமிற்கானஇசையையும்இந்நிறுவனம்வழங்கியிருக்கிறது.
இந்த தகவல்களை நம்மிடம் கூறிய லேகாரத்னகுமார் ‘லேகாமியூஸிக் ’நிறுவனம் இந்திய படவுலகிற்குக் கிடைத்திருக்கும் கொடை. புதுமைகளைப் படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் படவுலகில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இளம் இயக்குநர்களும், தயாரிப்பாளர்களும் முறையான உரிமை பெற்று நாங்கள் வைத்திருக்கும் உலக இசையை தங்களின் படைப்புகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் .அதன்மூலம் உலகநாடுகள் பலவற்றின் இசைட்ராக்குகள் கொண்ட நம் கலைப்படைப்பு உலகத்தரத்தில் இருக்கும் என்பதைக் கூறவும் வேண்டுமோ?’ என்றார் புன்னகை தவழ. லேகாரத்னகுமார் கூறுவது உண்மைதானே!

‘லேகாமியூஸிக்’ நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான ஒலிப்பதிவுக்கூடம் சென்னை போரூரில் இருக்கிறது. தயாரிப்பாளர்களும், இயக்குநர்களும் அங்கேயே வந்து தங்களின் படைப்புகளுக்கு ஒலிப்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

‘லேகாமியூஸிக்’கின் இசையை பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் 98411 25959, 98401 25959 என்ற அலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும். lrk@lekhamusic.com என்ற மின்அஞ்சலிலும் தொடர்புகொள்ளலாம்.